Webdesign & brugervenlighed

Sammen med designeren udarbejder du et webdesign til din nye hjemmeside

Et godt webdesign er det, som du og din virksomhed kan identificere jer med, og som samtidig gør din hjemmeside overskuelig og let at navigere i. I har måske fem, ti eller tyve sekunder til at hjælpe brugeren i den rigtige retning, når vi taler om online design – derfor er det yderst væsentligt at webdesign og brugervenlighed er nøje overvejet.

Design er en af grundstenene i om jeres budskab bliver set, hørt og forstået.  Hvis din virksomhed allerede har en visuel identitet, design eller brandmanual er vores grafikere dygtige til at bruge disse retningslinier til at sikre et unikt grafisk webdesign der ikke lader de besøgende i stikken.

Webdesign

Hjemmesider.dk tilbyder webdesign, som laves i tæt samarbejde mellem dig og designeren. Ingen designprocesser er ens; her spiller ambitionsniveau, pengepung og tidsramme væsentlige roller. Dog er der nogle trin, som vi skal igennem:

Vi aftaler indhold og omfang
Er der f.eks. tale om en simpel hjemmeside struktur med få grafiske elementer? Eller er det en mere kompliceret struktur med mange grafiske elementer? Og hvad har du i forvejen og hvilke ønsker har du for din nye hjemmeside?

Hjemmesider.dk laver udkast

Udkastet godkendes af dig, når du er tilfreds, som regel efter nogen pingpong og tilretninger.

Hjemmesider.dk implementerer
Det godkendte webdesign omsættes til koder på din hjemmeside, som nu er klar til at blive fyldt ud med tekster.

Det er vores erfaring, at det meste af webdesign processen kan klares via mail og telefon, efter behov suppleret med face-to-face møder eller virtuelle møder over f.eks. Skype.

WEBDESIGNERENS ROLLE

Vores rolle som webdesignere er ikke at pådutte dig og din hjemmeside en bestemt stil, men at hjælpe dig med at oversætte den identitet eller sjæl, som du og virksomheden allerede har, til et grafisk udtryk og nogle konkrete værktøjer og skabeloner, som du kan arbejde videre med på egen hånd.