WordPress multisite til Junior Talent

Et Wordpress multisite er oplagt til mindre organisationer og foreninger.

Vi har i flere år udviklet et stort online undervisningsmiljø til ATU i Drupal. Da Junior Talent som er en pendant til ATU men blot for de ældste elever i folkeskolen kom til os med ønsket om en hjemmeside, blev det WordPress, vi valgte som CMS. WordPress er langt nemmere at administrer for en mindre organisation som Junior Talent, end Drupal som er langt mere krævende at vedligeholde og hoste.

WordPress blev opsat som et multisite så de enkelte lokalafdelinger (gymnaiser) selv kunne administrer deres egen “mini hjemmeside“.
SI Danmark er et andet eksempel på et WordPress multisite som vi har udviklet, for at give de enkelte afdelinger mulighed for selv at stå for administrationen.

Her kan du besøge Junior Talent.